Sct Michaels Børnehave

Sct. Michaels børnehave er en lille børnehave med plads til 60 børn i alderen 2,8-6 år.

Vi bygger på det kristne/katolske livs og menneskesyn, og har et godt samarbejde med Sct. Michaels skole.

Børnehaven drives af skolen, men har egen afdelingsleder.

Vi har to stuer: Brumbasserne og vores storebørns gruppe ”Blomsterstuen”.

For det meste er der aktiviteter hver formiddag hvor børnene deles op i mindre grupper. Aktiviteterne kan være: gåtur, teater, musik, motorik, kreativ leg, leg på legepladsen mv. På Blomsterstuen er det endvidere: før-skoleskak, kendskab til tal, bogstaver mv.

Børnehaven åbningstid er: mandag-fredag 6:30-16:45 og fredag 6:30-15:30.

Vi følger de kommunale priser og det koster derfor 1796 kr. pr. måned i 11 måneder (juli er gratis).

Vi har ingen lukkedage – dog forbeholder vi os ret til at vide hvornår barnet kommer og går de tre dage før påske, mellem jul og nytår, og i visse uger af sommerferien. Grundlovsdag lukker børnehaven kl. 12.30.

Vores legeplads er delt i tre afdelinger med mulighed for hygge, fordybelse, motorisk udfordring mv. Derudover har vi direkte adgang til skolens boldbane, hvilket giver vores legeplads en ekstra dimension.

  • Vi ønsker at det enkelte barn vil opleve og lære at være værdifuld, både som sig selv og som en del af fællesskabet.
    • Vores formål er, i samarbejde med forældrene at skabe et miljø for børnene, der kan supplere hjemmets opdragelse.

    • Vi tilstræber, at barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske, der kan indgå i et fællesskab af børn og voksne.

    • Vi tilbyder børnene tryghed, omsorg og mange muligheder for oplevelser. Vi stimulerer børnenes trang til at afprøve og udforske omgivelserne, så deres erfaringsområde og aktivitet fremmes.
  • Disse opgaver løser vi under hensyntagen til børnenes alder og udviklingstrin, og det er en selvfølge, at institutionens kristne holdning kommer til udtryk under arbejdet med børnene, dog uden at påtvinge dem en bestemt religiøs livsholdning.
  • Vi stræber efter at være et rart sted hvor såvel børn som voksne kan lide at komme. Vi vil samarbejde med hjemmet, og drage omsorg for børnene i de timer de tilbringer i børnehaven.

Sct michael

Vi hygger om børnene, gør dem sociale og selvstændige. Stiller krav og giver dem selvværd – og vi gør det med et godt humør og en god humor.

 

Skriv et svar