Rødbæksgaard Børnehave

Velkommen til Rødbæksgaard børnehave

Rødbæksgaard Børnehave er en bondegårdsbørnehave, hvor pædagogikken tager udgangspunkt i udeliv.  Vi har til huse i et nybygget hus, der ligger i forbindelse med Rødbæksgaard. Rødbæksgaard drives som økologisk jordbrug med ammekøer. I forbindelse med børnehaven har vi kaniner, høns og grise.

Nedenstående punkter er overskrifter i vores virksomhedsplan.

  • Institutionen ønsker at børn og personale skal føle sig som en del af et fællesskab
  • Anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger er udgangspunktet for vores måde at løse hverdagens opgaver.
  • Vi ønsker, at der i institutionen skal være en bred vifte af personale. Dermed tænker vi unge, ældre, kvinder og mænd. Derudover er det vores ønske, at der i medhjælperstillingerne skal ansættes personer, der efterfølgende ønsker, at tage uddannelse indenfor det pædagogiske område.
  • Forældresamarbejde skal til en hver tid være højt prioriteret i vores dagligdag. Vi skal altid være åbne og i dialog med forældrene, for på den måde at fremme børnenes trivsel og give forældrene tryghed i forhold til hvordan deres barn trives i børnehaven.
  • Udvikling er alfa og omega for trivsel og derfor er det vores mål, at vi hvert år skal udvikle pædagogikken, personalets kompetencer, de fysiske rammer, forældresamarbejdet og arbejdsmiljøet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Rødbæksgaard OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yderligere informationer kan findes på
www.rødbæksgaardbørnehave.dk
Tlf. +45 30 70 64 02.

Skriv et svar